Luxcara og BeGreen parat til at levere grøn dansk elektricitet til 120.000 husstande

Del nyheden:
Luxcara og BeGreen underskriver en af Europas største aftaler om produktion af solbaseret elektricitet. Fire nye solcelleparker i Danmark med en samlet kapacitet på op til 415 MWp

Største danske solcelleprojekt nogensinde.

  • Luxcara og BeGreen underskriver en af Europas største aftaler om produktion af solbaseret elektricitet
  • Fire nye solcelleparker i Danmark med en samlet kapacitet på op til 415 MWp
  • Den første grønne elektricitet leveres allerede i år, projektet er fuldt afsluttet i 2023
  • BeGreen får ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse

Hamburg/Bregentved: Danmarks største solcelleprojekt til dato med en samlet kapacitet på op til 415 MWp vil levere den første grønne elektricitet til forbrugere og virksomheder i 2021 og være fuldt indfaset i 2023. Det er målsætningen i en investeringsaftale, netop indgået mellem det danske udviklingsselskab BeGreen og Luxcara, en af Europas mest erfarne formueforvaltere inden for vedvarende energi.

Aftalen omfatter fire solcelleparker, der opføres i Faxe (to parker), Vordingborg og Herning kommuner. Solcelleanlæggene vil indgå i en portefølje af bæredygtige aktiver, som Luxcara forvalter for institutionelle investorer i Europa. BeGreen får ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse af solcelleparkerne. Der er tale om en af de største transaktioner nogensinde inden for solcelleparker i Europa. Parterne har aftalt, at transaktionens størrelse ikke offentliggøres.

Den planlagte produktion fra de fire solcelleanlæg vil svare til det årlige el-forbrug for 120.000 danske husstande og vil kunne betyde en årlig CO2e besparelse på 343.000 tons årligt. Solcelleanlæggene placeres på flade landarealer bag tætte levende hegn eller skov, der udover at mindske synligheden giver gode betingelser for blomster, insekter og dyreliv. Arealerne overgår til økologisk landbrugsproduktion.

Anders Dolmer, bestyrelsesformand for BeGreen: ”Vi er meget glade for at indlede dette partnerskab med Luxara, som har en stærk portefølje og fremragende kompetencer inden for produktion af bæredygtig energi i Europa”.

”Handling nu er helt afgørende for at kunne nå Danmarks ambitiøse 2030-mål om at reducere CO2e-emissionerne med 70 pct. Dansk solenergi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling og effektiv dansk elektricitetsforsyning. Med den historiske aftale med Luxcara kan vi nu omgående gå videre med at etablere anlæggene sammen med vores faste samarbejdspartner Energi Innovation, så vi kan levere den første grønne strøm til markedet allerede i år, fra dag 1 uden nogen form for offentlig støtte.

Den grønne strøm fra vores solcelleparker er både billigere og mindre miljøbelastende end den elektricitet, som kommer fra kul, gas eller kernekraft. Og transmissionsudgifterne ligger meget langt under, hvad man kender fra havvind. Forsyningsmæssigt kan Danmark desuden nyde godt af, at sol og vind komplementerer hinanden fint. Mens solen især leverer elektricitet i dagtimerne og om sommeren, hvor forbruget er størst, leverer vinden typisk mest om natten og om vinteren,” siger Anders Dolmer.

For Luxcara, en tysk formueforvalter med kapitaltilsagn fra en bred kreds af primært europæiske forsikringsselskaber og pensionsfonde, er der tale om den første investering i Danmark.

Adm. direktør Philip Sander, Luxcara: “Vi er meget glade for at kunne igangsætte dette enestående solcelleprojekt i Danmark og gøre det uden nogen form for offentlig støtte. Elektriciteten vil blive solgt til en aftager i en langsigtet købsaftale (PPA) eller på Nord Pool spotmarkedet.

Vi har fokus på at erhverve højkvalitetsaktiver inden for bæredygtig energi i Europa. Denne første investering i Danmark lever fuldt ud op til vores krav. Solcelleparker, udviklet og opført af BeGreen, er driftssikre, langsigtede anlæg, som nyder opbakning i de kommuner, hvor de er placeret. De nye parker vil på bedste vis bidrage til en hurtigere grøn omstilling, der er nødvendig for at modvirke klimaforandringerne. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med BeGreen,” siger Philip Sander.

BeGreen har været rådgivet af Deloitte (M&A, finansielt), EY (skat), Kromann Reumert (jura) og Krug & Schram (teknik). Luxcara har været rådgivet af blandt andre CMS Deutschland, Reuther Rieche, Lundgrens (jura), Ramboll Energy (teknisk) og Marsh (forsikring).

Fakta om de nye solcelleparker

Aftalen omfatter fire solcelleparker i Faxe Kommune (to parker), Vordingborg og Herning kommuner. Det samlede areal udgør 420 ha. Med en forventet årlig produktion på 414 millioner kWh, vil solcelleanlæggene være i stand til at dække det totale elektricitetsforbrug for ca. 120.000 husstande og reducere CO2e aftrykket med 343.000 tons hvert år.

Af hensyn til landskabet er BeGreens solcelleanlæg altid placeret på flade landarealer og omkranset af tætte levende hegn eller skov, der giver gode betingelser for blomster, insekter og dyreliv. Der vil fortsat være landbrugsproduktion på arealerne såsom økologisk produktion af lammekød og dyrkning af græs til proteinudvinding eller biomasse.

Om BeGreen

BeGreen udvikler, bygger, vedligeholder og varetager driften af større solcelleparker og energilagrings-løsninger, fortrinsvis i Danmark, Sverige og Polen. Forretningsstrategien er at bygge solcelleparker uden nogen form for offentlig støtte i samarbejde med kommuner, lodsejere, netværksoperatører og investorer – og at levere bæredygtig elektricitet til stabile, attraktive priser til forbrugere og virksomheder. BeGreen har udviklet og bygget Danmarks hidtil største solcelleanlæg (113 MWp). Netop nu er den første støttefrie solcellepark på 163 MWp under opførelse på den tidligere Vandel Flyveplads. Parken vil levere den første strøm til forbrugerne i andet kvartal af 2021.

Selskabet beskæftiger i dag direkte og indirekte via faste samarbejdspartnere ca. 120 medarbejdere i Danmark.

Om Luxacara

Luxcara med hovedkontor i Hamburg tilbyder institutionelle investorer investeringsmuligheder på det internationale marked for fornybar energi. Det ejerledede selskab, stiftet i 2009, køber, strukturerer, finansierer og varetager driften af vedvarende energianlæg og tilhørende infrastrukturprojekter. Selskabet er en af Europas mest erfarne formueforvaltere inden for investeringer i fornybar energi og har speciale i at strukturere power purchase agreements (PPA) på det frie marked. Luxcaras portefølje omfatter sol- og vindenergianlæg i Europa med en samlet kapacitet på mere end 3 gigawatt og et investeringsomfang på over 3 milliarder EURO.

Pressekontakt

BeGreen
Bestyrelsesformand Anders Dolmer, tlf. +45 61 62 20 22, ad@begreen.dk

Luxcara
Lars Haugwitz, GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH Tlf. +49 69 97 12 47 34 haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de

Lignende nyheder

Solenergiudvikler BeGreen styrker sine udviklingsaktiviteter i Polen

Efter mange års udviklingsaktiviteter inden for vedvarende energiprojekter i Polen er den danske soludvikler, BeGreen, nu klar til at etablere en permanent tilstedeværelse på det polske energimarked.

BeGreen inviterede til partnerdag

For at fejre vores fælles succes og hjælpe med at opbygge stærke partnerskaber til forhåbentlig mange fremtidige projekter, afholdt vi en BeGreen Partner Day i vores solcellepark i Vandel.
Scroll to Top