Den grønne kommune

Samarbejde

Den grønne kommune

I BeGreen udvikler vi bæredygtige solenergiløsninger i samarbejde med kommuner, jord- og grundejere, naboer samt andre lokale interessenter.

Kommunens grønne profil

Vi hjælper med at styrke kommunens grønne profil gennem tre punkter:

Styrkelse af kommunens grønne profil

Vi hjælper med at styrke kommunens grønne profil gennem disse tre punkter.

CO2-neutral kommune

BeGreen tilbyder muligheden for at blive CO2-neutral kommune og derigennem bidrage til den grønne omstilling. Vi har erfaring med at indgå fastprisaftaler på aftag af den grønne strøm. En sådan mulighed vil sikre attraktive og stabile elpriser i en længere årrække.

Lokalplan​ i samarbejde

BeGreens planteam arbejder sammen med kommunerne for i fællesskab at finde frem til den bedste måde at realisere den grønne omstilling på. Det sker bl.a. ved at tilpasse solcelleparkerne til lokale forhold gennem grundige analyser af landskabet, beskyttelsesinteresser, visuelle forhold og hensynet til naboer og lokalsamfund.

Tilpassede solceller​

Vi arbejder med solcelleparker i mange skalaer med forskellige panelstørrelser afhængig af solcelleparkernes placering, og vores design tilpasses altid landskabet med beplantning af lokalt hjemmehørende træarter, buske og planter, grønne kiler mm. Vores solpaneler skaber ingen generende refleksioner.

Styrkelse af kommunens grønne profil

Vi hjælper med at styrke kommunens grønne profil gennem disse tre punkter.

CO2-neutral kommune

BeGreen tilbyder muligheden for at blive CO2-neutral kommune og derigennem bidrage til den grønne omstilling. Vi har erfaring med at indgå fastprisaftaler på aftag af den grønne strøm. En sådan mulighed vil sikre attraktive og stabile elpriser i en længere årrække.

Lokalplan​ i samarbejde

BeGreens planteam arbejder sammen med kommunerne for i fællesskab at finde frem til den bedste måde at realisere den grønne omstilling på. Det sker bl.a. ved at tilpasse solcelleparkerne til lokale forhold gennem grundige analyser af landskabet, beskyttelsesinteresser, visuelle forhold og hensynet til naboer og lokalsamfund.

Tilpassede solceller​

Vi arbejder med solcelleparker i mange skalaer med forskellige panelstørrelser afhængig af solcelleparkernes placering, og vores design tilpasses altid landskabet med beplantning af lokalt hjemmehørende træarter, buske og planter, grønne kiler mm. Vores solpaneler skaber ingen generende refleksioner.

Spørgsmål og svar

I BeGreen ønsker vi at tage ansvar for de lokalområder, vi har solcelleparker i. Det gør vi blandt andet gennem et beløb til kommunes grønne pulje, som kommunen frit kan råde over til grønne fælles initiativer.

Som udvikler af vedvarende energianlæg, er vi forpligtet til at bidrage til den grønne pulje. Størrelsen af den grønne pulje afhænger af den mængde strøm, som produceres på de konkrete solcelleparker. På den måde bidrager BeGreen til lokalområdet samtidig med, at vi gør vores energiforbrug grønt og bæredygtigt. Det, synes vi, er sund fornuft.

Landskab

Vi forsøger altid at placere vores solceller, så de falder bedst muligt ind i landskabet. Derfor arbejder vi primært med arealer, der er så flade som muligt. Desuden placeres solcelleparkerne så tæt på de lokale transformerstationer som muligt, så vi undgår at skulle grave kabler ned over længere strækninger.

Udsigt

I BeGreen anerkender vi, at det kan virke som en stor mundfuld at blive nabo til en solcellepark. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at gøre vores solcelleparker så usynlige som muligt for vores naboer.

Det betyder blandt andet, at vi for eksempel altid etablerer et bælte af beplantning hele vejen rundt om vores parker, så parkerne efter ganske få år stort set vil være skjult for det blotte øje bag træer og buske.

Dyreliv

BeGreens solcelleparker bidrager til et rigt og varieret dyreliv ved at sikre adgang for mindre dyr og padder under det hegn, der omkranser parkerne. Samtidig gør vi plads til de større dyr ved at anlægge vildtkorridorer rundt om eller gennem vores parker der, hvor dyrene har deres naturlige færden.

Et stort fokus på beplantning af lokalt hjemmehørende plantearter sørger desuden for, at også insekter og bier trives ved vores solcelleparker.

Miljø og biodiversitet

Når vi omlægger landbrugsjord til solcelleparker, giver vi samtidig en hjælpende hånd til både klima, miljø og biodiversitet. Da solenergi er med til at reducere CO2-udledningen, er det en væsentlig faktor i den grønne omstilling, som skal afværge klimakrisen.

BeGreens solcelleparker er desuden med til at beskytte grundvandet, da de arealer, BeGreen har solceller på, ikke sprøjtes med pesticider.

Sidst men ikke mindst øges biodiversiteten markant i de lokalområder, hvor BeGreen har solcelleparker. Vi sørger nemlig for at så og plante en blanding af græsser, blomster, buske og træer på og rundt om vores parker, så vi sikrer en mangfoldig natur på arealer, hvor der tidligere kun har været sået én eller to forskellige afgrøder om året.

 

Bæredygtige tiltag

Samlet set vil etablering af tilpassede BeGreen solcelleparker gavne både klimadagsordnen og sikre miljøet og biodiversiteten til glæde og gavn for kommunens borgere.

Større biodiversitet

Vores tilplantningsstrategi af levende hegn, skov og andre naturarealer samt grønne korridorer skaber eller genskaber unikke biotoper for en række dyre- og plantearter indenfor lokalområderne, og vil over tid medvirke til en væsentlig større biodiversitet end de eksisterende dyrkede arealer tillader.

CO2 reducerende

Ved at arealer overgår fra traditionelt landbrug til en kombination af elproduktion og fødevareproduktion sparer BeGreens solcelleparker årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning for cirka 100 personer.

Beskyttelse af grundvand

Det areal, der anvendes til solcelleanlæg, kan være en kombination af bæredygtig elproduktion og økologisk fødevareproduktion, hvor der ikke sprøjtes med pesticider, hvilket beskytter grundvandsreserverne på arealerne på den bedst mulige måde i en lang årrække.

Kontakt os gerne

Arbejder du for en kommune, og ønsker mere information omkring BeGreen, så er du altid velkommen til at henvende dig direkte til os.

Vice President Planning

Kontakt os gerne

Arbejder du for en kommune, og ønsker mere information omkring BeGreen, så er du altid velkommen til at henvende dig direkte til os. 

Per Jul Hansen

Vice President Planning

Scroll to Top