Bæredygtighed

Vores vision

Bæredygtighed

I BeGreen er det vores vision, at vi skal være en afgørende spiller i den grønne omstilling.

Hvorfor

Bæredygtig strøm til Danmark

Klimaændringer er en af de største samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor i dag. I BeGreen er vi drevet af vores mission om at producere og levere billig, bæredygtig strøm og derigennem bidrage positivt til danskerne, vores samfund og til klimaet.

Igennem produktion af grøn energi sparer BeGreens solcelleparker årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar. Det svarer til den årlige CO2-udledning for 100 personer.

Bæredygtig strøm til Danmark

Klimaændringer er en af de største samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor i dag. I BeGreen er vi drevet af vores mission om at producere og levere billig, bæredygtig strøm og derigennem bidrage positivt til danskerne, vores samfund og til klimaet.

Igennem produktion af grøn energi sparer BeGreens solcelleparker årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar. Det svarer til den årlige CO2-udledning for 100 personer.

BeGreen og FN’s verdensmål

BeGreens bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i, at vi ønsker at bidrage positivt til FN’s 17 verdensmål. Læs mere om FN’s verdensmål hos Verdensmålene.

Vedvarende energi reducerer CO2

BeGreen producerer grøn energi fra solen. Vi bidrager til Mål 7 ved at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix, samt Mål 13 ved at reducere CO2 udledning igennem grøn energi.

Økonomisk vækst 

BeGreens projekter er med til at fremme økonomisk vækst i samfundet samt vores forsyningskæder, og bidrager dermed positivt til Mål 8. Vi bidrager til Mål 9 ved at være med til at etablere energiinfrastruktur.

Ressourceeffektivitet

BeGreen bidrager til Mål 12 ved at fremme ressourceeffektivitet og ansvarlig produktion. Arealer brugt til solcelleparker sprøjtes ikke med pesticider, derfor beskyttes grundvandsreserverne, og forvaltningen af landskabet i parken har en gavnlig effekt på livet på land (Mål 15).

BeGreen og FN’s verdensmål

BeGreens bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i, at vi ønsker at bidrage positivt til FN’s 17 verdensmål.

Læs mere om FN’s verdensmål hos Verdensmålene.

360 graders tilgang til bæredygtighed

Vi arbejder med at integrere bæredygtighed på alle niveauer og i alt, hvad vi foretager os i BeGreen.

 Vi mener, at den energi, vi producerer, skal være bæredygtig 360 grader rundt – økonomisk, miljø- og klimamæssigt, socialt og landskabeligt.

BeGreens 360 graders model for bæredygtighed sætter vores arbejde med bæredygtighed i system. Den bygger på en analyse af BeGreens miljø- og samfundsmæssige indflydelse, så vi kan prioritere vores indsatser.

BeGreens ESG politik

BeGreens bæredygtigheds- og ESG politik beskriver, hvad vi forpligtiger os til.

Vi analyserer hvilken betydning vores arbejde har både for vores interessenter samt for BeGreen som forretning. På baggrund af dette identificerer og prioriterer vi de områder, som bliver til fokusområder og bæredygtighedsprogrammer.

Vi har sat konkrete mål for bæredygtighed og defineret handlinger med fokus på miljøfaktorer og menneskerettigheder i vores værdikæder, det gode naboskab, biodiversitet, genanvendelighed af vores materialer samt dokumentering af klimaeffekterne.

360 graders tilgang til bæredygtighed

Vi arbejder med at integrere bæredygtighed på alle niveauer og i alt, hvad vi foretager os i BeGreen. Vi mener, at den energi, vi producerer, skal være bæredygtig 360 grader rundt – økonomisk, miljø- og klimamæssigt, socialt og landskabeligt.

BeGreens 360 graders model for bæredygtighed sætter vores arbejde med bæredygtighed i system. Den bygger på en analyse af BeGreens miljø- og samfundsmæssige indflydelse, så vi kan prioritere vores indsatser.

Vi analyserer hvilken betydning vores arbejde har både for vores interessenter samt for BeGreen som forretning. På baggrund af dette identificerer og prioriterer vi de områder, som bliver til fokusområder og bæredygtighedsprogrammer.

Vi har sat konkrete mål for bæredygtighed og defineret handlinger med fokus på miljøfaktorer og menneskerettigheder i vores værdikæder, det gode naboskab, biodiversitet, genanvendelighed af vores materialer samt dokumentering af klimaeffekterne.

BeGreens
ESG politik

BeGreens bæredygtigheds- og ESG-politik beskriver, hvad vi forpligtiger os til. Den bygger på de 10 principper i FN’s Global Compact, som sætter rammen for selskabers bæredygtighedsansvar. Principperne omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

 
Scroll to Top