Den gode forretning

Samarbejde

Den gode forretning

I BeGreen samarbejder vi med lodsejere om den grønne omstilling gennem langsigtede lejeaftaler. Et samarbejde om solceller er et attraktivt alternativ til traditionel planteproduktion på landbrugsarealerne og kan sikre et fast og stabilt afkast. 

Starten på et længerevarende samarbejde

I BeGreen samarbejder vi med lodsejere om den grønne omstilling gennem langsigtede lejeaftaler. Et samarbejde om solceller er et attraktivt alternativ til traditionel planteproduktion på landbrugsarealerne og kan sikre et fast og stabilt afkast. Samtidig bidrager solcelleparker til den grønne omstilling, energiuafhængighed, en øget biodiversitet og beskyttelse af grundvandet.

Projektmodel

Når BeGreen indgår en aftale om solcelleanlæg med en lodsejer, er det starten på et længerevarende samarbejde. 

Projektmodel

Når BeGreen indgår en aftale om solcelleanlæg med en lodsejer, er det starten på et længerevarende samarbejde. 

1.

Options og lejeaftale

Samarbejdet består af en indledende optionsperiode, hvor den nuværende landbrugsaktivitet fortsættes uændret. 

2.

Lokalplan process

Herefter søger BeGreen om godkendelse af lokalplan samt øvrige tilladelser hos kommunen, her kan den nuværende landbrugsaktivitet også fortsætte uændret.

3.

Planlægning og opbygning

Når tilladelserne er på plads, starter planlægningen og etableringen af solcelleanlægget. 

4.

Produktion af energi

Hvorefter der følger 40 års elproduktion der giver løbende afkast til jordejeren. BeGreen har både ejerskab og drift på egne parker.

5.

Reetablering af landjord

Efter 40 års produktion fjernes anlægget og arealet kan igen anvendes til landbrugsproduktion, hvis det er ønsket.

1.

Options og lejeaftale

Samarbejdet består af en indledende optionsperiode, hvor den nuværende landbrugsaktivitet fortsættes uændret. 

2.

Lokalplan process

Herefter søger BeGreen om godkendelse af lokalplan samt øvrige tilladelser hos kommunen, her kan den nuværende landbrugsaktivitet også fortsætte uændret.

3.

Planlægning og opbygning

Når tilladelserne er på plads, starter planlægningen og etableringen af solcelleanlægget. 

4.

Produktion af energi

Hvorefter der følger 40 års elproduktion der giver løbende afkast til jordejeren. BeGreen har både ejerskab og drift på egne parker.

5.

Reetablering af landjord

Efter 40 års produktion fjernes anlægget og arealet kan igen anvendes til landbrugsproduktion, hvis det er ønsket.

Som landejer til en solcellepark er du sikret en stabil indtægt​

Betaling af leje kan ske efter to afregningsmodeller

1.

Fast pris pr. ha. pr. år. Areallejen fastsættes ved indgåelse af aftalen og prisreguleres i hele aftaleperioden

2.

En produktionsafhængig leje som udgør en fast procentdel af anlæggets samlede produktion

Spørgsmål og svar

Vi forsøger altid at placere vores solceller, så de falder bedst muligt ind i landskabet. Derfor arbejder vi primært med arealer, der er så flade som muligt. Desuden placeres solcelleparkerne så tæt på de lokale transformerstationer som muligt, så vi undgår at skulle grave kabler ned over længere strækninger.

BeGreens solcelleparker bidrager til et rigt og varieret dyreliv ved at sikre adgang for mindre dyr og padder under det hegn, der omkranser parkerne. Samtidig gør vi plads til de større dyr ved at anlægge vildtkorridorer rundt om eller gennem vores parker der, hvor dyrene har deres naturlige færden. Et stort fokus på beplantning af lokalt hjemmehørende plantearter sørger desuden for, at også insekter og bier trives ved vores solcelleparker.

I BeGreen anerkender vi, at det kan virke som en stor mundfuld at blive nabo til en solcellepark. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at gøre vores solcelleparker så usynlige som muligt for vores naboer.

Det betyder blandt andet, at vi for eksempel altid etablerer  et bælte af beplantning hele vejen rundt om vores parker, så parkerne efter ganske få år stort set vil være skjult for det blotte øje bag træer og buske.

Når vi omlægger landbrugsjord til solcelleparker, giver vi samtidig en hjælpende hånd til både klima, miljø og biodiversitet. Da solenergi er med til at reducere CO2-udledningen, er det en væsentlig faktor i den grønne omstilling, som skal afværge klimakrisen. BeGreens solcelleparker er desuden med til at beskytte grundvandet, da de arealer, BeGreen har solceller på, ikke sprøjtes med pesticider. Sidst men ikke mindst øges biodiversiteten markant i de lokalområder, hvor BeGreen har solcelleparker. Vi sørger nemlig for at så og plante en blanding af græsser, blomster, buske og træer på og rundt om vores parker, så vi sikrer en mangfoldig natur på arealer, hvor der tidligere kun har været sået én eller to forskellige afgrøder om året.

 

Væsentlige parametre

I BeGreen har vi flere parameter som vi tager i betragtning, når vi overvejer placering af vores solcelleanlæg.

Helst åbne, flade, sammenhængende arealer hvor et eventuelt anlæg påvirker færrest muligt naboer

Arealet skal derudover være egnet til solcelleparker.

Tæt ved andre tekniske anlæg som vindkraft- eller industriområder, eller tæt på anden infrastruktur som motorveje

Arealer uden naturbeskyttelse eller Natura 2000 udpegning

Arealer uden fredninger eller andre væsentlige kultur- eller landskabshensyn

Væsentlige parametre

I BeGreen har vi flere parameter som vi tager i betragtning, når vi overvejer placering af vores solcelleanlæg:

Helst åbne, flade, sammenhængende arealer hvor et eventuelt anlæg påvirker færrest muligt naboer

Arealet skal derudover være egnet til solcelleparker.

Tæt ved andre tekniske anlæg som vindkraft- eller industriområder, eller tæt på anden infrastruktur som motorveje

Se kort over vindkraftanlæg 

Se kort over tekniske anlæg og trafik 

Arealer uden naturbeskyttelse eller Natura 2000 udpegning

Læs mere om Natura 2000 hos Miljøministeriet

Arealer uden fredninger eller andre væsentlige kultur- eller landskabshensyn

Find ud af om din grund er fredet gennem Danmarks Naturfredningsforening

Jordejer ansvarlige

I BeGreen står vi altid klar til at høre fra dig der er interesseret i at have solceller på din landjord. 

Jordejer ansvarlige

I BeGreen står vi altid klar til at høre fra dig der er interesseret i at have solceller på din landjord. 

Kirsten-Elkjaer_portrait-scaled.jpg

Kirsten Elkjær

Lead Land Developer

Evald-Jensen_portrait-scaled.jpg

Evald Jensen

Lead Land Developer

Rene-Skov-Kristensen-scaled.jpg

René Skov Kristensen

Lead Land Developer

Kontakt os gerne

Skal solenergi være din næste afgrøde?

BeGreen har både ejerskab og drift på egne parker, og laver kun aftaler med jordejere hvor vi er sikret afsætning af produktionen med det samme.

Lead Land Developer

Skal solenergi være din næste afgrøde?

BeGreen har både ejerskab og drift på egne parker, og laver kun aftaler med jordejere hvor vi er sikret afsætning af produktionen med det samme.

Kirsten Elkjær

Lead Land Developer

Scroll to Top