Privatlivspolitik

Hjemmesidebesøgende, kunder, markedsføring m.v.

 

1 Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan BeGreen ApS (herefter ”BeGreen”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2 BeGreens rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte BeGreen her:

BeGreen ApS
CVR: 38 780 727
Koldinghus Alle 1
Bregentved
4690, Haslev

Kontaktperson:
Navn: Christoffer Kjærgaard Danielse
Telefon: + 45 21 79 58 69
E-mail: ckd@begreen.dk

 

3 Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1 Besøg på BeGreens hjemmeside

Når du besøger BeGreens hjemmeside (f.eks. https://www.begreen.dk/) kan BeGreen behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her).

Vi bruger dine personoplysninger, for at vi kan forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.

Vores grundlag for behandlingen er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3) samt vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjenester) tilgængelig for dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi sletter personoplysninger, indsamlet gennem de cookies, som BeGreen selv udbyder, efter reglerne i BeGreens cookiepolitik.

Vi sletter de andre personoplysninger, der indsamlet på BeGreens hjemmeside, efter 30 dage.

 

3.2 Brug af BeGreens online-tjenester

Når du besøger og/eller anvender BeGreens online-tjenester (f.eks. LinkedIn mv.), kan BeGreen behandle de oplysninger, som du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, din deling af eller kommentarer til vores opslag.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne markedsføre BeGreens produkter og besvare henvendelser.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre BeGreen og besvare din henvendelse (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) samt din egen offentliggørelse af oplysninger om dig selv over for en bredere kreds af personer (databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(e).

Når ovennævnte sociale medier indsamler personoplysninger om dig til eget brug, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres egne privatlivspolitikker.

Da BeGreen ikke foretager udtræk fra de sociale medier og opbevarer eller behandler disse andet steds, bliver de oplysninger, du selv har delt på BeGreens online-tjenester liggende på disse profiler, medmindre du selv sletter dem.

 

3.3 Modtagere af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig BeGreens nyhedsbrev, behandler vi personoplysninger om dit navn, e-mailadresse samt hvorvidt du er interesseret i nyheder for naboer, jordejere, kommuner eller investorer.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at levere nyhedsbreve til dig, lave generel markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens ydelser, samt til oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail eller via nyhedsbreve, når vi har indhentet dit samtykke hertil, såfremt dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vores grundlag for behandlingen er dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1)(a) og markedsføringslovens § 10).
VI SLETTER PERSONOPLYSNINGER OM MODTAGERE AF MARKEDSFØRING 2 ÅR EFTER, AT SAMTYKKET TIL MODTAGELSE AF NYHEDSBREVE ER TILBAGEKALDT.

 

3.4 Kunde hos BeGreen

Når du er kunde eller samarbejdspartner hos BeGreen, behandler vi de personoplysninger og øvrige oplysninger, som du giver til os, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde en kontrakt med dig samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) samt vores legitime interesser i at kunne varetage relationen mellem dig som kunde og BeGreen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi sletter personoplysninger om vores kunder, når de ikke længere er relevante for vores behandling og senest 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Dette er et krav efter bogføringsloven.

 

3.5 Potentielle kunder hos BeGreen

Når du ønsker at indgå i et potentielt kundeforhold med BeGreen, behandler vi de oplysninger, som du selv giver os, f.eks. via mailsignatur, visitkort osv., herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer m.v. Vi kan også indsamle oplysninger fra andre kilder.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne sende tilbud på vores ydelser og potentielt indgå i et kundeforhold med dig.

Vores retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at udvikle et nyt kundeforhold (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi sletter personoplysninger om vores potentielle kunder efter 1 år efter, der ikke har været kommunikation med den potentielle kunde.

 

3.6 Besøgende på BeGreens kontor(er)

Når du besøger et af BeGreens kontor(er), behandler vi personoplysninger om navn, firmanavn, titel hvis nødvendigt samt øvrige oplysninger, du vælger at give til os.

Vi behandler disse personoplysninger af sikkerhedsmæssige årsager. Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i at sikre informationssikkerhed samt forebygge kriminalitet (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi sletter personoplysninger om vores besøgende 30 dage efter besøget.

Vores register over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er et konkret behov for det f.eks. i forbindelse med et sikkerhedsbrud. Registret gennemgås alene af personer, der har et arbejdsbetinget behov for det.

 

3.7 Samarbejdspartnere og/eller leverandører til BeGreen

Når du er samarbejdspartner eller leverandør til BeGreen eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, firmaadresse, arbejdstelefonnummer samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne kontraktstyre samt varetage vores samarbejdsrelation til dig og den virksomhed, som du repræsenterer samt til opfyldelse af aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) og vores legitime interesser i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed, du repræsenterer (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi sletter ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører 5 år efter, det ikke længere er nødvendigt at dokumentere samarbejdsrelationen. Dette er et krav efter bogføringsloven.

 

4 Deling af dine personoplysninger med andre

BeGreen kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

BeGreen kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

BeGreen overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt.

 

5 Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS (Tredjeland), hvis det er nødvendigt.

Vi kan overføre personoplysninger til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har fastlagt, at beskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Det er muligt at se en liste over sikre tredjelande/organisationer på Datatilsynets hjemmeside.

I de tilfælde, hvor databeskyttelseslovgivningen i tredjelandet er lempeligere end i Danmark og det øvrige EU/EØS, vil overførsel af dine personoplysninger ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC). Disse er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi vurderer om overførselsgrundlaget er tilstrækkeligt, og vedtager supplerende foranstaltninger, såfremt de er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførslen.

Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

 

6 Dataintegritet og sikkerhed

BeGreen og vores samarbejdspartnere anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer integritet og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7 Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

 

8 Ændringer i privatlivspolitiken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Den gældende version er den, som til enhver tid findes på BeGreens hjemmeside.

 

 

Scroll to Top