Offentlighedsmøde - 25/3-2021

Informationsmøde om nye solceller ved Barmosen, Vordingborg kommune

Læs mere...

heading

Skab en bæredygtig fremtid med BeGreen

Du kan bidrage til overgangen til en grønnere fremtid for de kommende generationer.

BeGreen kan forsyne dig med 100% dokumenteret grøn elektricitet til de laveste faste priser på markedet.

Gardér dig mod risikoen for stigende elpriser med en Elkøbsaftale (PPA) til faste lave priser mange år ud i fremtiden.

Hvis du ønsker din helt egen og unikke solcellepark på din virksomheds matrikel, kan BeGreen bygge og styre den for dig.

Kontakt os for mere info

2 teknikkere under byggeriet på en af vores Tier 1 solcelleparker i Vandel

Vi er fast besluttede på at opbygge et nul-emissionssamfund

Hvis din virksomhed indgår en Elkøbsaftale (PAA) med BeGreen, vil elektriciteten komme fra en ny solcellepark, der er bygget til at levere elektricitet til dig. Vi har en stor pipeline af solcelleparker, som er klar til at blive bygget, hvilket gør det muligt for os at levere grøn energi til dig hurtigt og nemt. Du modtager Grønne Oprindelsescertifikater for al den elektricitet, du køber fra BeGreen.

Vi tilbyder dig den laveste pris på markedet for langsigtede elkøbsaftaler, hvilket giver dig mulighed for at spare penge og beskytte dig mod risikoen for stigende priser i fremtiden.

Kontakt os for mere info

Bliv blandt de første CO2-neutrale kommuner

BeGreen udvikler bæredygtige energiløsninger i samarbejde med kommuner, jord- og grundejere, naboer samt andre lokale interessenter. den grønne omstilling er den vigtigste udfordring i vores tid og kræver, at alle i vores samfund arbejder sammen for at nå målet om at reducere CO2-udledningen med mindst 75 % senest i 2030 og 100 % i 2050.

BeGreen tilbyder din kommune muligheden for at blive CO2-neutral. BeGreen arbejder sammen med kommuner for at finde frem til den bedste måde at realisere den grønne omstilling på ved at definere design og placeringer for solcelleparker, så de falder bedst muligt ind i landskabet.

Vores solcelleparker støjer ikke, skaber ikke generende refleksioner og falder i med landskabet som følge af udvælgelsen af den ideelle placering samt beplantning af lokale træarter, buske og planter. Det areal, der anvendes til solcelleparker, vil typisk ændre sig fra traditionel landbrugsjord til en kombination af bæredygtig elproduktion og økologisk fødevareproduktion.

Da arealer brugt til solcelleparker delvist overgår til økologisk fødevareproduktion, og derfor ikke sprøjtes med pesticider, beskyttes grundvandsreserverne under parkerne på den bedst mulige måde. BeGreens solcelleparker sparer årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar, hvilket omtrent svarer til den årlige CO2-udledning for 100 personer, ved at overgå fra traditionelt landbrug til en kombination af elproduktion og fødevareproduktion.

Kontakt os for mere info
UN Worldgoal 6 Clean water and sanitation
UN Worldgoal 7 Affordable clean energy
UN Worldgoal 9 Industry, Innovative And infrastructure
UN Worldgoal 12 Responsible consumption and production
UN Worldgoal 13 Climate Action
UN Worldgoal 17 Partnerships for the goals

BeGreen bidrager til at nå FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi snakker ikke bare – vi leverer!

Vi søger samarbejde med jord- og grundejere i områder, som BeGreen har udpeget til udviklingen af nye solcelleparker. BeGreens projekter er baseret på et tillidsfuldt samarbejde med jord- og grundejere. Det er for BeGreen absolut afgørende, at vores projekter er baseret på et tillidsfuldt og for begge parter fordelagtigt samarbejde med jord- og grundejere. Med dokumenterede resultater på 275 MWp er BeGreen det selskab, der har størst erfaring med at udvikle solenergiprojekter i Danmark.

BeGreens forretning bygger på en stærk overbevisning om at bæredygtige løsninger kræver samarbejde med jord- og grundejere samt kommuner og naboer for at skabe den bedst mulige løsning til at integrere solcelleparken i landskabet, samtidig med at naturen og vores kulturlandskab beskyttes. Som en del af BeGreens bæredygtige koncept vil der stadig være landbrug på arealet efter opførelsen af solcelleparken.

Bliv partner i den grønne omstilling og opnå en høj, risikofri indtægt fra dine marker i op til 40 år – samtidig med at landbrugsdriften opretholdes. Solenergi kan være den næste afgrøde på din jord i samarbejde med BeGreen!

Kontakt os for mere info

Grønne investeringer skaber langsigtet værdi for investorer

BeGreen tilbyder projekter, hvor indtægten udelukkende er baseret på markedspriser eller baseret på langsigtede Elkøbsaftaler eller kombinationer af disse. BeGreen kan tilpasse indtægtsstrukturen i forhold til en investors ønsker og risikoprofil.

BeGreen har en stor pipeline af projekter i Danmark, Sverige og Polen.

Vi søger langsigtede relationer med institutionelle investorer såsom pensionskasser, forsikringsselskaber, store elforbrugere, virksomheder, family offices og industrivirksomheder, familiefonde og andre professionelle investorer med interesse og fokus på vedvarende energiprojekter.

BeGreen har dokumenterede resultater med at udvikle og sælge 275 MWp solenergiprojekter i Danmark og er dermed den mest erfarne partner inden for solenergi på det danske marked.

Kontakt os for mere info
Solceller fra solcelleparken i Vandel

MWp siden vi startede

Det er BeGreens mål at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025.

MWp senest i 2025

Om os

BeGreen er en del af Bregentved Gruppen. Bregentved har siden 1746 været i familien Moltkes eje. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed er BeGreen grundlagt på visionen om at bygge den første 100% tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark.

BeGreen er i dag det første selskab, der vil bygge solcelleparker og producere certificeret grøn energi uden nogen form for tilskud og stadig levere attraktive elpriser til forbrugerne og et stabilt, højt afkast til investorerne.

BeGreen forbliver dedikerede i sine projekter og tager ansvar for at drive og styre sine solcelleparker. Derved sikres, at parkerne producerer problemfrit og udbyder den højeste produktionssikkerhed i markedet.

BeGreen har i 2019 installeret 120 MWp solcelleparker i Danmark. I 2020/2021 vil BeGreen opføre 230 MWp solcellekapacitet yderligere baseret på sin anseelige pipeline af nye projekter i Danmark, Sverige og Polen i de kommende år.

Det er BeGreens mission at udvikle, bygge og drive 4 GWp ved udgangen af 2025.

Diagram der viser BeGreen's resultater og mål: 120 MWp installeret - 155 MWp udviklet og solgt - 231 MWp klar til at blive bygget - 4000 MWp i pipeline

ton årlige CO2e-besparelser i dag

BeGreens mål for reduktion af CO2e-udledninger

ton årlige CO2e-besparelser senest i 2025

Kontakt os

BeGreen

Vores hovedkontor i Danmark

Adresse: Koldinghus Allé 1, 4960 Haslev DK

Telefon: +45 61 63 54 01

contact@begreen.dk

Adresse: Koldinghus Allé 1, 4960 Haslev DK

UTC+01:00