Det gode naboskab

Samarbejde

Det gode naboskab

Gennem en åben og respektfuld dialog, søger vi at finde frem til de løsninger, som er til gavn for både naboerne, lokalområdet, kommunen og klimaet.

Fokus på lokalområdet

I BeGreen har vi fokus på hvordan solcelleparker kan påvirke lokalområdet og forsøger her at bidrage til at dette lokalmiljø fortsætter så uforstyrret som muligt.

I BeGreen ønsker vi et stærkt samarbejde med naboer

Samtidig får de nære naboer til vores parker mulighed for at få medindflydelse på f.eks. den beplantning, som etableres som et levende hegn rundt om solcelleparkerne.

Vi gør os umage med at finde lige præcis de arealer, som både er til mindst mulig gene for dem, der kommer til at bo helt tæt på vores solcelleparker, og som samtidig er placeret strategisk rigtigt i forhold til hvor, behovet for grøn, vedvarende strøm er størst.

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når BeGreen opfører en solcellepark. Er du nysgerrig på hvordan vi inkluderer naboer i vores projektarbejde, eller er du selv nabo til et nyoprettet projekt, så er du velkommen til at downloade vores infobreve. 

Spørgsmål og svar

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når BeGreen opfører en solcellepark. I gennemsnit tager det omkring 2 år, fra vi indgår den første aftale om leje af arealer, til vi er klar til at banke den første pæl i jorden.

Som nabo til en kommende solcellepark, bliver du naturligvis taget med på råd. Det betyder helt konkret, at der både vil være en for-høring inden, lokalplansforslag indsendes til den relevante kommune, og at der herefter vil komme en høring i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. I løbet af selve høringsperioden holder vi et åbent borgermøde i lokalområdet, hvor alle er velkomne til at deltage og stille spørgsmål.

Derudover er det selvfølgelig altid muligt at henvende sig direkte til os i BeGreen, og vi kommer gerne forbi til en snak, hvis du som nær nabo måtte ønske dette.

Som nær nabo* til én af BeGreens solcelleparker har du mulighed for at blive en del af den grønne omstilling. Vi tilbyder nemlig dét, vi kalder for Grønt Medejerskab.

Ved et grønt medejerskab får du mulighed for at få indtægter fra den bæredygtige elproduktion i fremtiden, samt mulighed for at gøre dit eget elforbrug helt eller delvist CO2e-neutralt. Dialogen om Grønt Medejerskab tager vi, når vi kontakter dig i forbindelse med den konkrete planlægning af solcelleparken.

*En nær nabo er betegnelsen for alle naboer, som bor mindre end 200 meter fra en kommende solcellepark.

I BeGreen ønsker vi at tage ansvar for de lokalområder, vi har solcelleparker i. Det gør vi blandt andet gennem et beløb til din kommunes grønne pulje, som kommunen frit kan råde over til grønne fælles initiativer i din kommune.

Som udvikler af vedvarende energianlæg, er vi forpligtet til at bidrage til den grønne pulje. Størrelsen af den grønne pulje afhænger af den mængde strøm, som produceres på de konkrete solcelleparker. Som nabo til en af vores parker, har du mulighed for at søge om midler fra den grønne pulje til konkrete, grønne projekter i dit nærområde.

På den måde bidrager BeGreen til dit lokalområde samtidig med, at vi gør vores energiforbrug grønt og bæredygtigt. Det, synes vi, er sund fornuft.

Nyttige links

Er du nabo til en af vores solcelleparker har vi her samlet nogle links som kan være nyttige for dig.

Nyttige links

Er du nabo til en af vores solcelleparker har vi her samlet nogle links som kan være nyttige for dig.

Salgsoptionsordningen

Salgsoptionsordningen giver ejere af beboelsesejendomme mulighed for at sælges deres ejendom til opstilleren af kommende VE-anlæg.

Værditabsordningen

Værditabsordningen giver naboer til kommende VE-anlæg mulighed for at få erstatning for værditab på deres beboelsesejendom.

VE-bonusordning

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejen-domme i nærheden af kommende VE-anlæg mulighed for at få en årlig udbetaling, svarende til en del af anlæggets kapacitet.

Energistyrelsen

Energistyrelsen er en del af Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet

Vi har fokus på lokalområdet

I BeGreen har vi fokus på hvordan solcelleparker kan påvirke lokalområdet og forsøger her at bidrage til at dette lokalmiljø fortsætter så uforstyrret som muligt. 

Kontakt os gerne

Er du nabo eller måske kommende nabo til en af vores solcelleparker? Så er du altid velkommen til at henvende dig direkte til os.

Kirsten Elkjær

Senior Lead Land Developer

Kontakt os gerne

Er du nabo eller måske kommende nabo til en af vores solcelleparker? Så er du altid velkommen til at henvende dig direkte til Kirsten.

Senior Land Developer

Scroll to Top