Solenergi

Hvad er solenergi?

Solenergi er en vedvarende energikilde, som i dag kan anvendes på to forskellige måder. Man kan enten benytte solfangere, som omdanner solens stråler til en varmekilde, der f.eks. kan benyttes til fjernvarme eller til at opvarme vand og bygninger, eller man kan benytte solceller, som bruges til at producere strøm.

I BeGreen er vi specialister at udvikle og etablere solcelleparker, som leverer bæredygtig strøm til elnettet i bl.a. Danmark, Sverige og Polen.

Hvordan fungerer solenergi?

Solceller omdanner lys til strøm. I en solcelle omsættes lysets stråling til elektricitet. Når solens lys rammer solcellen, får materialets elektroner tilført energi.

Det er selve lyset, der aktiverer solcellen og ikke solstrålerne. Derfor produceres der også strøm i et vist omfang, selvom det er overskyet. Kapaciteten er dog stadig størst, når der er skyfrit. Solceller producerer jævnstrøm, og strømmens styrke afhænger af solcellemodulets størrelse og den intensitet, som sollyset har.

Almindelige solceller kan omdanne 9-15 pct. af sollysets energi til el, mens de nyeste og bedste typer kan udnytte op til 20 pct. af den indstrålede energi. I BeGreen stræber vi hele tiden efter at benytte de nyeste og bedste teknologier, så vi sikrer så effektiv og stabil en strømproduktion som overhovedet muligt.

Fordele ved solenergi

I modsætning til fossile brændsler er solenergi en – stort set – uudtømmelig energikilde, som kan skabe mulighed for grøn strøm og varme til milliarder af mennesker verden over, som i dag overvejende baserer deres forbrug på fossile brændsler. Således er 90 minutters sol nok til at dække hele verdens energiforbrug for et helt år. Og fordelene ved solenergi er mange:

  • Solenergi er en af de mest klimavenlige former for energi, og energiformen har potentiale til at reducere CO2-udledningen markant.
  • Solenergi er ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA) den billigste energikilde i verdenshistorien.
  • Når der etableres solcelleanlæg på landbrugsjord, beskyttes grundvandet, da der ikke er behov for at sprøjte med pesticider på arealer med solceller.
  • Biodiversiteten styrkes, da der er mulighed for at have flere forskellige plantearter på og omkring arealer med solceller, fremfor at der kun dyrkes én afgrøde på arealet. Det bidrager også til et bedre dyreliv i området.
  • Solceller er både lyd- og lugtfrie, og sikrer dermed fred og ro i lokalområdet i hele solcelleparkens levetid, som typisk vil være 30 til 40 år.

BeGreen_37 1_FIN

Solenergi og den grønne omstilling

Solenergi er en fuldstændig afgørende faktor i den grønne omstilling. I Danmark er vi nået forholdsvist langt med at omstille vores energiproduktion fra fossile brændsler til vedvarende energi – indtil nu primært ved hjælp af vindenergi. Men for at vi kan nå helt i mål med ambitionen om 100 pct. grøn energiforsyning i 2030, skal alle vedvarende energiformer i brug.

Solenergi dækkede pr. 1. maj 2021 3,4 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Dansk Solkraft vurderer, at kapaciteten af solenergi i Danmark vil stige til 10 GW (gigawatt) i 2030, og dermed kan dække op mod en fjerdedel af Danmarks samlede energiforbrug.

Når behovet for solenergi er så stort, er det fordi, det er svært at lagre strøm fra vedvarende energikilder til senere brug. Det betyder med andre ord, at der skal være en konstant energitilførsel til elnettet året rundt.

Ved at have en kombination af solenergi og vindenergi, kan man sikre, at der er en stabil strømforsyning både om sommeren, når solen skinner fra en skyfri himmel, og om vinteren, når det er mørkt og vinden blæser. De to energikilder fungerer derfor rigtig godt sammen.