Nedlagt flyveplads bliver omdannet til produktion af tilskudsfri grøn energi

Ny solcellepark i Vandel bliver Nordens største

13 december, 2019

Infranode I (Infranode), en nordisk infrastrukturinvesteringsfond, og BeGreen, en dansk udvikler af store solcelleparker, har netop underskrevet en aftale, der vil føre til opførelse af den største solcellepark i Norden – og den syvende største i Europa.

Solcelleparken, Vandel 3, anvender arealet fra den nedlagte Flyvestation Vandel i Vejle Kommune. Parken dækker over 180 hektar, svarende til 250 fodboldbaner. Med en forventet årlig produktion på 152.000 MWh kommer Vandel 3 til at dække, hvad der svarer til ca. 34.000 husstandes samlede forbrug og reducerer CO2-aftrykket med 190.000 tons CO2e om året.

I forbindelse med Infranodes investering vil BeGreen bevare en mindre ejerandel i Vandel 3, og selskabet vil stå for opførelse, drift og vedligeholdelse af solcelleparken.

Opførelsen af den nye solcellepark starter i begyndelsen af 2020, og Vandel 3 vil producere den første strøm i 2021.

Philip Ajina, medstifter og partner i Infranode, siger:

”Investeringen i Vandel 3 er en meget vigtig milepæl for Infranode, som dermed træder ind på det danske marked for infrastrukturinvesteringer. Vi glæder os til at gøre det ved at investere i Nordens hidtil største solcellepark, der fra første dag er 100% fri for offentlig støtte. Denne investering er ikke kun kommercielt attraktiv for vores investorer, inklusiv nordiske pensionskasser og EIB, men leverer også et betydeligt bidrag til overgangen til en CO2-neutral og bæredygtig økonomi i fremtiden.”

Anders Dolmer, medstifter og bestyrelsesformand i BeGreen A/S, fortsætter:

”Vi vil gerne rose Infranode for deres professionalisme og fremragende team gennem hele processen. Infranode har de højeste standarder, når det gælder infrastrukturinvesteringer i Norden, og deres holdning til at investere langsigtet i bæredygtighed udgør et ideelt partnerskab mellem Infranode og BeGreen.”

Lars Møller Salling, CEO i BeGreen A/S, siger: “Det er det største projekt, vi har udviklet i BeGreen, men også til dags dato et af de største i Europa. Vi glæder os til samarbejdet og til at sætte helt nye standarder for industrien.”

Joel Löfroth, investment manager i Infranode AB, siger: ”Denne investering passer perfekt til vores strategi om langsigtede, bæredygtige infrastrukturinvesteringer. Vi ser frem til at foretage flere investeringer i Danmark inden for sektorerne energi, transport, digital og social infrastruktur, og som en partnerfokuseret investor med interesse i at udvikle medejerskaber inden for både den private og offentlige sektor er jeg overbevist om, at der åbner sig mange muligheder i fremtiden.”

Sælgeren er blevet rådgivet af Deloitte (M&A, finansielt og skattemæssigt), Kromann Reumert (juridisk) og Krug & Schram (teknisk).

Køberen er blevet rådgivet af EY (M&A, finansielt og skattemæssigt), Plesner (juridisk), K2 Management (teknisk) og AFRY (kommercielt).

Om Infranode

Infranode er en langsigtet infrastrukturinvestor i Norden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur. Infranode-fonde disponerer i alt over ca. 750 millioner EUR fra velkendte institutionelle investorer som KPA Pension, Folksam, European Investment Bank og AP4, den svenske stats fjerde pensionskasse. Infranode AB har et lokalt team af investeringsmedarbejdere og kontorer i Helsinki, Stockholm og Oslo. Areim AB er Alternative Investment Funds forvalter for Infranodes fonde, og Infranode AB er rådgiver for Areim AB.

Om BeGreen

BeGreen udvikler, opfører, vedligeholder og driver store solcelleparker og energilagringsløsninger i primært Danmark, Sverige og Polen. Det er BeGreens forretningsstrategi at opføre solcelleparker i samarbejde med kommuner, landmænd, net-selskaber og investorer uden nogen form for tilskud, og sælger elektricitet til forbrugere og virksomheder, som ønsker grøn bæredygtighed og langsigtede stabile priser på et lavt niveau.

For mere information eller interviews

Infranode
Partner og medstifter Philip Ajina, philip@infranode.se, tlf. +46 7075 59978;
kommunikationsrådgiver, Paul Svinth Jensen, psjensen@kreab.com, tlf. +45 4083 3230

BeGreen
Bestyrelsesformand Anders Dolmer, ad@bregentved.dk, tlf. +45 56 303 106