BeGreen_27 1_FIN

Spørgsmål og svar for naboer

Generelt

 • Det gode naboskab

 • I BeGreen ønsker vi et stærkt, lokalt samarbejde med både naboer, lokalpolitikere og andre aktører.

  Gennem en åben og respektfuld dialog, søger vi at finde frem til de løsninger, som er til gavn for både naboerne, lokalområdet, kommunen og klimaet. Det kalder vi for ’Det Gode Naboskab’.

  Vi gør os umage med at finde lige præcis de arealer, som både er til mindst mulig gene for dem, der kommer til at bo helt tæt på vores solcelleparker, og som samtidig er placeret strategisk rigtigt i forhold til hvor, behovet for grøn, vedvarende strøm er størst.

  Samtidig får de nære naboer til vores parker mulighed for at få medindflydelse på f.eks. den beplantning, som etableres som et levende hegn rundt om solcelleparkerne.

 • Proces

 • Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når BeGreen opfører en solcellepark. I gennemsnit tager det omkring 2 år, fra vi indgår den første aftale om leje af arealer, til vi er klar til at banke den første pæl i jorden.

  Som nabo til en kommende solcellepark, bliver du naturligvis taget med på råd. Det betyder helt konkret, at der både vil være en for-høring inden, lokalplansforslag indsendes til den relevante kommune, og at der herefter vil komme en høring i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. I løbet af selve høringsperioden holder vi et åbent borgermøde i lokalområdet, hvor alle er velkomne til at deltage og stille spørgsmål.

  Derudover er det selvfølgelig altid muligt at henvende sig direkte til os i BeGreen, og vi kommer gerne forbi til en snak, hvis du som nær nabo måtte ønske dette.

 • Grønt medejerskab

 • Som nær nabo* til én af BeGreens solcelleparker har du mulighed for at blive en del af den grønne omstilling. Vi tilbyder nemlig dét, vi kalder for Grønt Medejerskab.

  Ved et grønt medejerskab får du mulighed for at få indtægter fra den bæredygtige elproduktion i fremtiden, samt mulighed for at gøre dit eget elforbrug helt eller delvist CO2e-neutralt. Dialogen om Grønt Medejerskab tager vi, når vi kontakter dig i forbindelse med den konkrete planlægning af solcelleparken.

  *En nær nabo er betegnelsen for alle naboer, som bor mindre end 200 meter fra en kommende solcellepark.

 • Grøn pulje til kommunale projekter

 • I BeGreen ønsker vi at tage ansvar for de lokalområder, vi har solcelleparker i. Det gør vi blandt andet gennem et beløb til din kommunes grønne pulje, som kommunen frit kan råde over til grønne fælles initiativer i din kommune.

  Som udvikler af vedvarende energianlæg, er vi forpligtet til at bidrage til den grønne pulje. Størrelsen af den grønne pulje afhænger af den mængde strøm, som produceres på de konkrete solcelleparker. Som nabo til en af vores parker, har du mulighed for at søge om midler fra den grønne pulje til konkrete, grønne projekter i dit nærområde.

  På den måde bidrager BeGreen til dit lokalområde samtidig med, at vi gør vores energiforbrug grønt og bæredygtigt. Det, synes vi, er sund fornuft.

Påvirkning af lokalområdet

 • Landskab

 • Vi forsøger altid at placere vores solceller, så de falder bedst muligt ind i landskabet. Derfor arbejder vi primært med arealer, der er så flade som muligt. Desuden placeres solcelleparkerne så tæt på de lokale transformerstationer som muligt, så vi undgår at skulle grave kabler ned over længere strækninger.

 • Udsigt

 • I BeGreen anerkender vi, at det kan virke som en stor mundfuld at blive nabo til en solcellepark. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at gøre vores solcelleparker så usynlige som muligt for vores naboer.

  Det betyder blandt andet, at vi for eksempel kan benytte solpaneler af blot 1 til 1,5 meters højde på de områder, hvor parkerne er synlige fra private ejendomme. Samtidig etablerer vi altid et bælte af beplantning hele vejen rundt om vores parker, så parkerne efter ganske få år stort set vil være skjult for det blotte øje bag træer og buske.

 • Dyreliv

 • BeGreens solcelleparker bidrager til et rigt og varieret dyreliv ved at sikre adgang for mindre dyr og padder under det hegn, der omkranser parkerne. Samtidig gør vi plads til de større dyr ved at anlægge vildtkorridorer rundt om eller gennem vores parker der, hvor dyrene har deres naturlige færden.

  Et stort fokus på beplantning af lokalt hjemmehørende plantearter sørger desuden for, at også insekter og bier trives ved vores solcelleparker.

 • Miljø og biodiversitet

 • Når vi omlægger landbrugsjord til solcelleparker, giver vi samtidig en hjælpende hånd til både klima, miljø og biodiversitet. Da solenergi er med til at reducere CO2-udledningen, er det en væsentlig faktor i den grønne omstilling, som skal afværge klimakrisen.

  BeGreens solcelleparker er desuden med til at beskytte grundvandet, da de arealer, BeGreen har solceller på, ikke sprøjtes med pesticider.

  Sidst men ikke mindst øges biodiversiteten markant i de lokalområder, hvor BeGreen har solcelleparker. Vi sørger nemlig for at så og plante en blanding af græsser, blomster, buske og træer på og rundt om vores parker, så vi sikrer en mangfoldig natur på arealer, hvor der tidligere kun har været sået én eller to forskellige afgrøder om året.

Dialog med BeGreen

Er du nabo eller måske kommende nabo til én af vores solcelleparker? Så er du altid velkommen til at henvende dig direkte til os.

Skriv til Lead Land Developer, Kirsten Elkjær: ke@begreen.dk eller til vores hovedmail: contact@begreen.dk

Du kan også ringe på vores hovednummer: (+45) 4445 4645
Telefonen er åben mandag til torsdag mellem 09.00 og 16.00 og fredag mellem 09.00 og 15.00.

Kirsten-Elkjær_portrait