BeGreen_82_FIN

Information for jordejere

Bliv partner i den grønne omstilling

I BeGreen samarbejder vi med lodsejere om den grønne omstilling gennem langsigtede lejeaftaler. Et samarbejde om solceller er et attraktivt alternativ til traditionel planteproduktion på landbrugsarealerne og kan sikre et fast og stabilt afkast. Samtidig bidrager solcelleparker til den grønne omstilling, energiuafhængighed, en øget biodiversitet og beskyttelse af grundvandet.

Fakta om solcelleanlæg

I BeGreen har vi en række vigtige parameter, som vi tager i betragtning, når vi overvejer placering af vores solcelleanlæg:

  • Helst flade, sammenhængende arealer af min. 30 ha
  • Det åbne land, hvor anlæg påvirker færrest muligt naboer
  • Tæt ved andre tekniske anlæg som vindmøller eller industriområder, eller tæt på anden infrastruktur som for eksempel jernbaner og motorveje
  • Arealer uden naturbeskyttelse eller Natura 2000 udpegning
  • Arealer uden fredninger eller andre væsentlige kultur- eller landskabshensyn

illustration-02

Fordele ved solcelleanlæg

  • Ca. 0,5 pct. af det samlede danske landbrugsareal kan dække op mod 25 pct. af danskernes elforbrug. Det mål forventes nået i 2030, og solcelleanlæg er en væsentlig faktor for at dette mål kan indfries.
  • Biodiversiteten i Danmark kan forbedres med mere end 50 pct. i løbet af en 30-årig periode ved omlægning fra landbrugsjord til solcelleanlæg. Fritlagte arealer mellem rækkerne af solpaneler samt beplantning af buske og træer rundt om solcelleanlæggene, samtidig med ophør af jordbehandling og pesticidanvendelse er alt sammen med til at øge biodiversiteten.

illustration-03

Projektmodel for solceller i samarbejde med lodsejere

Når BeGreen indgår en aftale om solcelleanlæg med en lodsejer, er det starten på et længerevarende samarbejde.

Samarbejdet består af en indledende optionsperiode, hvor BeGreen søger om godkendelse af lokalplan samt øvrige tilladelser hos kommunen. I den periode kan den nuværende landbrugsaktivitet fortsætte uændret. Når tilladelserne er på plads, starter etableringen af solcelleanlægget, hvorefter der følger 40 års elproduktion. Efter 40 års produktion fjernes anlægget og arealet kan igen anvendes til landbrugsproduktion, hvis det er ønsket.

Betaling af leje kan ske efter to afregningsmodeller:

  • Fast pris pr. ha. pr. år. Areallejen fastsættes ved indgåelse af aftalen og prisreguleres i hele aftaleperioden
  • En produktionsafhængig leje som udgør en fast procentdel af anlæggets samlede produktion

Skal solenergi også være din næste afgrøde?
Tag kontakt til vores solcellekonsulent, Kirsten Elkjær, på email: ke@begreen.dk

Kontakt for jordejere

Kirsten Elkjær
Lead Land Developer
Email: ke@begreen.dk
Tlf.: (+45) 6116 1602

BeGreen_070922_015