Ny årsrapport fra BeGreen A/S

BeGreen leverer stærkt resultat i årsrapport for 2020/2021

København, 6. September 2021:

BeGreen A/S har mandag d. 6. september 2021 offentliggjort årsrapporten for 2020/2021 med et overskud på 306 mio. kr. før skat. Det er en fremgang på 311 mio. kr. i forhold til regnskabsåret 2019/2020.

Managing partner i BeGreen A/S, Anders Dolmer, glæder sig over resultatet:

- BeGreen er stadig en ung virksomhed, og vi er meget stolte af efter flere års investeringer og ansættelser af de bedste kompetencer, at vi kan levere så godt et resultat. Det skyldes blandt andet vores dedikerede team af medarbejdere og samarbejdspartnere. På den baggrund vil vi investere yderligere i vores store pipeline over de kommende år, så vi kan levere endnu mere grøn, støttefri og bæredygtig strøm til danskerne, siger Anders Dolmer.

BeGreen A/S har på nuværende tidspunkt solcelleparker i drift, under opførelse eller udvikling flere steder i Danmark, Sverige og Polen. Det er BeGreens ambition at bidrage til at reducere CO2e-udledningen med 3,4 mio. tons årligt fra 2025. Sidste år bidrog BeGreens solcelleparker til en CO2e-reduktion på ca. 240.000 tons.

- Vi brænder for den grønne omstilling og ønsker at gøre en forskel i samarbejde med kommuner, landmænd, naboer og interesseorganisationer, så vi i fællesskab kan løse klimaudfordringen på en bæredygtig og acceptabel måde til glæde for de kommende generationer, siger Anders Dolmer.

Læs mere i BeGreen A/S årsrapport her: Download årsrapport

Pressekontakt: Kommunikationschef Line Leonhard, 2999 4069 eller email: lal@begreen.dk
Største danske solcelleprojekt nogensinde

Luxcara og BeGreen parat til at levere grøn dansk elektricitet til 120.000 husstande

København 13. Januar 2021:

  • • Luxcara og BeGreen underskriver en af Europas største aftaler om produktion af solbaseret elektricitet
  • • Fire nye solcelleparker i Danmark med en samlet kapacitet på op til 415 MWp
  • • Den første grønne elektricitet leveres allerede i år, projektet er fuldt afsluttet i 2023
  • • BeGreen får ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse

Hamburg/Bregentved: Danmarks største solcelleprojekt til dato med en samlet kapacitet på op til 415 MWp vil levere den første grønne elektricitet til forbrugere og virksomheder i 2021 og være fuldt indfaset i 2023. Det er målsætningen i en investeringsaftale, netop indgået mellem det danske udviklingsselskab BeGreen og Luxcara, en af Europas mest erfarne formueforvaltere inden for vedvarende energi.

Aftalen omfatter fire solcelleparker, der opføres i Faxe (to parker), Vordingborg og Herning kommuner. Solcelleanlæggene vil indgå i en portefølje af bæredygtige aktiver, som Luxcara forvalter for institutionelle investorer i Europa. BeGreen får ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse af solcelleparkerne. Der er tale om en af de største transaktioner nogensinde inden for solcelleparker i Europa. Parterne har aftalt, at transaktionens størrelse ikke offentliggøres.

Den planlagte produktion fra de fire solcelleanlæg vil svare til det årlige el-forbrug for 120.000 danske husstande og vil kunne betyde en årlig CO2e besparelse på 343.000 tons årligt. Solcelleanlæggene placeres på flade landarealer bag tætte levende hegn eller skov, der udover at mindske synligheden giver gode betingelser for blomster, insekter og dyreliv. Arealerne overgår til økologisk landbrugsproduktion.

Anders Dolmer, bestyrelsesformand for BeGreen: ”Vi er meget glade for at indlede dette partnerskab med Luxara, som har en stærk portefølje og fremragende kompetencer inden for produktion af bæredygtig energi i Europa”.

”Handling nu er helt afgørende for at kunne nå Danmarks ambitiøse 2030-mål om at reducere CO2e-emissionerne med 70 pct. Dansk solenergi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling og effektiv dansk elektricitetsforsyning. Med den historiske aftale med Luxcara kan vi nu omgående gå videre med at etablere anlæggene sammen med vores faste samarbejdspartner Energi Innovation, så vi kan levere den første grønne strøm til markedet allerede i år, fra dag 1 uden nogen form for offentlig støtte.

Den grønne strøm fra vores solcelleparker er både billigere og mindre miljøbelastende end den elektricitet, som kommer fra kul, gas eller kernekraft. Og transmissionsudgifterne ligger meget langt under, hvad man kender fra havvind. Forsyningsmæssigt kan Danmark desuden nyde godt af, at sol og vind komplementerer hinanden fint. Mens solen især leverer elektricitet i dagtimerne og om sommeren, hvor forbruget er størst, leverer vinden typisk mest om natten og om vinteren,” siger Anders Dolmer.

For Luxcara, en tysk formueforvalter med kapitaltilsagn fra en bred kreds af primært europæiske forsikringsselskaber og pensionsfonde, er der tale om den første investering i Danmark.

Adm. direktør Philip Sander, Luxcara: “Vi er meget glade for at kunne igangsætte dette enestående solcelleprojekt i Danmark og gøre det uden nogen form for offentlig støtte. Elektriciteten vil blive solgt til en aftager i en langsigtet købsaftale (PPA) eller på Nord Pool spotmarkedet.

Vi har fokus på at erhverve højkvalitetsaktiver inden for bæredygtig energi i Europa. Denne første investering i Danmark lever fuldt ud op til vores krav. Solcelleparker, udviklet og opført af BeGreen, er driftssikre, langsigtede anlæg, som nyder opbakning i de kommuner, hvor de er placeret. De nye parker vil på bedste vis bidrage til en hurtigere grøn omstilling, der er nødvendig for at modvirke klimaforandringerne. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med BeGreen,” siger Philip Sander.

BeGreen har været rådgivet af Deloitte (M&A, finansielt), EY (skat), Kromann Reumert (jura) og Krug & Schram (teknik). Luxcara har været rådgivet af blandt andre CMS Deutschland, Reuther Rieche, Lundgrens (jura), Ramboll Energy (teknisk) og Marsh (forsikring).

Fakta om de nye solcelleanlæg

Aftalen omfatter fire solcelleparker i Faxe Kommune (to parker), Vordingborg og Herning kommuner. Det samlede areal udgør 420 ha. Med en forventet årlig produktion på 414 millioner kWh, vil solcelleanlæggene være i stand til at dække det totale elektricitetsforbrug for ca. 120.000 husstande og reducere CO2e aftrykket med 343.000 tons hvert år.

Af hensyn til landskabet er BeGreens solcelleanlæg altid placeret på flade landarealer og omkranset af tætte levende hegn eller skov, der giver gode betingelser for blomster, insekter og dyreliv. Der vil fortsat være landbrugsproduktion på arealerne såsom økologisk produktion af lammekød og dyrkning af græs til proteinudvinding eller biomasse.

Om Begreen

BeGreen udvikler, bygger, vedligeholder og varetager driften af større solcelleparker og energilagrings-løsninger, fortrinsvis i Danmark, Sverige og Polen. Forretningsstrategien er at bygge solcelleparker uden nogen form for offentlig støtte i samarbejde med kommuner, lodsejere, netværksoperatører og investorer – og at levere bæredygtig elektricitet til stabile, attraktive priser til forbrugere og virksomheder. BeGreen har udviklet og bygget Danmarks hidtil største solcelleanlæg (113 MWp). Netop nu er den første støttefrie solcellepark på 163 MWp under opførelse på den tidligere Vandel Flyveplads. Parken vil levere den første strøm til forbrugerne i andet kvartal af 2021.

Selskabet beskæftiger i dag direkte og indirekte via faste samarbejdspartnere ca. 120 medarbejdere i Danmark.

www.begreen.dk

Om Luxacara

Luxcara med hovedkontor i Hamburg tilbyder institutionelle investorer investeringsmuligheder på det internationale marked for fornybar energi. Det ejerledede selskab, stiftet i 2009, køber, strukturerer, finansierer og varetager driften af vedvarende energianlæg og tilhørende infrastrukturprojekter. Selskabet er en af Europas mest erfarne formueforvaltere inden for investeringer i fornybar energi og har speciale i at strukturere power purchase agreements (PPA) på det frie marked. Luxcaras portefølje omfatter sol- og vindenergianlæg i Europa med en samlet kapacitet på mere end 3 gigawatt og et investeringsomfang på over 3 milliarder EURO.

Pressekontakt

BeGreen: Bestyrelsesformand Anders Dolmer, tlf. +45 61 62 20 22, ad@begreen.dk

Luxcara: Lars Haugwitz, GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH Tlf. +49 69 97 12 47 34 haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de
Royal unibrew skal producere på grøn energi

23 hektar solcelle anlæg gør produktionen grønnere

København, 3. Juni 2020:

Øl- og vandproduktionen kører atter på fuldt blus hos Danmarks næststørste bryggeri Royal Unibrew, som med ønsket om en CO2 reduktion i produktionen, hermed har indgået et samarbejde med BeGreen om udvikling af et 23 hektars solcelleanlæg, svarende til ca. 5000 enfamilieshuse med et gennemsnitligt forbrug på 4000 kWh/årligt.

BeGreen arbejder med bæredygtig udvikling, hvorfor solcellerne bliver anlagt med dyrehold og et grønt bælte for at undgå blændingsgener fra solcellerne.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for en grøn energiudvikling i din virksomhed, så kontakt os endelig for mere information eller læs mere på www.begreen.dk
Byggeriet af Vandel III er godt i gang og bidrager med at skabe danske arbejdspladser

NKT skal levere historisk dansk solkabel

København, 14. Maj 2020:

Allerede nu er NKT godt i gang med at få de rekordstore højspændingskabler tilkoblet, så vi senere i år kan begynde at kaste lys på vores nye danske Vandel III solcellepark,. Vi er glade for at de har vundet ordren til Vandel III og ser frem til snart at kunne producere hvad der svarer til ca. 34.000 husstandes samlede forbrug og reducere CO2-aftrykket med 190.000 tons CO2e om året.

N1 er modtager af elektriciteten fra solcelleparken, der producerer 155 MW, når den er fuldt operationel i 2021.

Solcelleparken er et led i en helt ny forretningsmodel, som ulig andre solcelleparker, typisk bliver opført med tilskud eller en stor strømkøber bag sig. Vandel III bliver bygget på rene markedsvilkår, hvor strømmen sælges frit til forbrugere der ønsker bæredygtig elektricitet til lave priser.

Læs mere om Nordens største solstrålehistorie her: Artikel hos Energiwatch.dk
Nedlagt flyveplads bliver omdannet til produktion af tilskudsfri grøn energi

Ny solcellepark i Vandel bliver Nordens største

København, 13. december 2019:

Infranode I (Infranode), en nordisk infrastrukturinvesteringsfond, og BeGreen, en dansk udvikler af store solcelleparker, har netop underskrevet en aftale, der vil føre til opførelse af den største solcellepark i Norden – og den syvende største i Europa.

Solcelleparken, Vandel 3, anvender arealet fra den nedlagte Flyvestation Vandel i Vejle Kommune. Parken dækker over 180 hektar, svarende til 250 fodboldbaner. Med en forventet årlig produktion på 152.000 MWh kommer Vandel 3 til at dække, hvad der svarer til ca. 34.000 husstandes samlede forbrug og reducerer CO2-aftrykket med 190.000 tons CO2e om året.

I forbindelse med Infranodes investering vil BeGreen bevare en mindre ejerandel i Vandel 3, og selskabet vil stå for opførelse, drift og vedligeholdelse af solcelleparken.

Opførelsen af den nye solcellepark starter i begyndelsen af 2020, og Vandel 3 vil producere den første strøm i 2021.

Philip Ajina, medstifter og partner i Infranode, siger:

”Investeringen i Vandel 3 er en meget vigtig milepæl for Infranode, som dermed træder ind på det danske marked for infrastrukturinvesteringer. Vi glæder os til at gøre det ved at investere i Nordens hidtil største solcellepark, der fra første dag er 100% fri for offentlig støtte. Denne investering er ikke kun kommercielt attraktiv for vores investorer, inklusiv nordiske pensionskasser og EIB, men leverer også et betydeligt bidrag til overgangen til en CO2-neutral og bæredygtig økonomi i fremtiden.”

Anders Dolmer, medstifter og bestyrelsesformand i BeGreen A/S, fortsætter:

”Vi vil gerne rose Infranode for deres professionalisme og fremragende team gennem hele processen. Infranode har de højeste standarder, når det gælder infrastrukturinvesteringer i Norden, og deres holdning til at investere langsigtet i bæredygtighed udgør et ideelt partnerskab mellem Infranode og BeGreen.”

Lars Møller Salling, CEO i BeGreen A/S, siger: “Det er det største projekt, vi har udviklet i BeGreen, men også til dags dato et af de største i Europa. Vi glæder os til samarbejdet og til at sætte helt nye standarder for industrien.”

Joel Löfroth, investment manager i Infranode AB, siger: ”Denne investering passer perfekt til vores strategi om langsigtede, bæredygtige infrastrukturinvesteringer. Vi ser frem til at foretage flere investeringer i Danmark inden for sektorerne energi, transport, digital og social infrastruktur, og som en partnerfokuseret investor med interesse i at udvikle medejerskaber inden for både den private og offentlige sektor er jeg overbevist om, at der åbner sig mange muligheder i fremtiden.”

Sælgeren er blevet rådgivet af Deloitte (M&A, finansielt og skattemæssigt), Kromann Reumert (juridisk) og Krug & Schram (teknisk).

Køberen er blevet rådgivet af EY (M&A, finansielt og skattemæssigt), Plesner (juridisk), K2 Management (teknisk) og AFRY (kommercielt).

Om Infranode

Infranode er en langsigtet infrastrukturinvestor i Norden inden for energi, transport, telekommunikation og social infrastruktur. Infranode-fonde disponerer i alt over ca. 750 millioner EUR fra velkendte institutionelle investorer som KPA Pension, Folksam, European Investment Bank og AP4, den svenske stats fjerde pensionskasse. Infranode AB har et lokalt team af investeringsmedarbejdere og kontorer i Helsinki, Stockholm og Oslo. Areim AB er Alternative Investment Funds forvalter for Infranodes fonde, og Infranode AB er rådgiver for Areim AB.

Om BeGreen

BeGreen udvikler, opfører, vedligeholder og driver store solcelleparker og energilagringsløsninger i primært Danmark, Sverige og Polen. Det er BeGreens forretningsstrategi at opføre solcelleparker i samarbejde med kommuner, landmænd, net-selskaber og investorer uden nogen form for tilskud, og sælger elektricitet til forbrugere og virksomheder, som ønsker grøn bæredygtighed og langsigtede stabile priser på et lavt niveau.

For mere information eller interviews, kontakt venligst:

Infranode: Partner og medstifter Philip Ajina, philip@infranode.se, tlf. +46 7075 59978;
kommunikationsrådgiver, Paul Svinth Jensen, psjensen@kreab.com, tlf. +45 4083 3230

BeGreen: Bestyrelsesformand Anders Dolmer, ad@bregentved.dk, tlf. +45 56 303 106